Welkom op de website van het Sociaal Fonds!

Wat is het Sociaal Fonds OCW en wat doet het Sociaal Fonds OCW?

Is het Sociaal Fonds OCW ook voor mij belangrijk en wat kost het Sociaal Fonds OCW?

Dit zijn meestal de vragen die het bestuur en de administratie van het Fonds bereiken.

Onderstaand volgen de antwoorden.

 

Het Sociaal Fonds OCW, officieel “de Stichting Sociaal Fonds OCW voor Instellingen voor Wetenschappelijk en Hoger Onderwijs, Onderzoek en Cultuur” bestaat sinds voorjaar 1953. En is destijds opgericht door een aantal bij hun collega’s betrokken medewerkers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om vanuit de solidariteitsgedachte elkaar in geval van financiële en sociale problemen te kunnen helpen met een renteloze lening of een gift.

Het doel van het Fonds is vastgelegd in de Statuten en is er op gericht financiële hulp te verlenen aan deelnemers die naar het oordeel van het bestuur van de stichting door financiële omstandigheden in sociale moeilijkheden raken of zijn geraakt, voor zover niet op andere wijze in die hulpverlening kan worden voorzien.

Om geholpen te kunnen worden moet je wel deelnemer zijn en moet de Instelling waar je werkzaam bent zijn aangesloten bij het Sociaal Fonds OCW. Zie onder Instellingen.

Werknemers bij de genoemde aangesloten Instellingen kunnen deelnemer worden.

De bijdrage voor het deelnemer worden kan geen belemmering zijn. Het deelnemerschap kost minimaal € 2,- per maand. De bijdrage is zo laag omdat het voor niemand een beletsel mag zijn om deelnemer te worden. Een hogere bijdrage mag natuurlijk ook en is zeer welkom.

 

En waarom zou je deelnemer willen worden?

Als je om wat voor reden ook in een financiële noodsituatie komt, kan je voor hulp bij het Fonds aankloppen. Het Fonds bekijkt dan op welke wijze je geholpen kunt worden.

Denk daarbij aan de situatie waarbij je niet meer bij je bank kunt aankloppen (omdat je daar al een te hoge lening hebt lopen of door een codering BKR in Tiel), terwijl je intussen niet meer in staat bent om je vaste lasten, zoals de huur of gas, licht en water te betalen.

En je familie heeft je al meerdere keren geholpen en zijn nu door hun reserves heen. En wat moet je dan, kan je nog ergens anders terecht ?

Je kunt dus deelnemer worden om een voorziening te hebben in geval je in ernstige financiële en sociale problemen zou raken. In de praktijk blijkt helaas dat zoiets iedereen kan overkomen, en dat er niet altijd sprake is van een situatie: “eigen schuld, dikke bult”.

Ook kun je, zoals bij de oprichting van het Fonds het geval was, deelnemer worden vanuit de solidariteitsgedachte “met elkander voor een ander”.

Heb je je als deelnemer aangemeld, dan kun je in een aantal gevallen deelnemer blijven, als je niet meer bij de aangesloten Instelling werkt of met pensioen gaat. Hetzelfde geldt voor deelnemers van een Instelling, die niet meer als aangesloten Instelling wordt aangemerkt.

Zie onder Statuten, artikel 2 en 3.

 

De administratieve ondersteuning van het Sociaal Fonds OCW is ondergebracht bij het bureau Verkerk & Vos, bij welke organisatie al langer expertise werd ingehuurd. Het Fonds behoudt daar zijn eigen identiteit, heeft een eigen telefoonnummer en postbus.

Beslissingen op hulpaanvragen worden uitsluitend door het bestuur genomen.

Zoals hierboven reeds is opgemerkt, er moet geen andere mogelijkheid meer zijn om de problemen op te lossen.

Indien wordt besloten tot hulp, bestaat deze uit een renteloze lening dan wel een gift, of een combinatie.

De lening dient echter in principe binnen drie jaar afgelost te zijn.

Is dit niet mogelijk en is er sprake van een complexe schuldproblematiek, dan kan het bestuur na overleg met de aanvrager beslissen om de expertise van Verkerk & Vos in te roepen, om te komen tot een totaaloplossing van de problemen en daarbij zijn ook andere verdergaande vormen van hulpverlening mogelijk.

 

Op deze site kan je natuurlijk nog meer lezen over het Sociaal Fonds. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk welke organisaties/instellingen aangesloten zijn bij het Sociaal Fonds. Hoe je deelnemer kunt worden, enz.

En kijk ook eens in de rubriek Berichten uit de praktijk om een indruk te krijgen waar het zoal om kan gaan.

 

NL96INGB0000599789

Postbus 15
2957 ZG Nieuw-Lekkerland
T (0184) 684441
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.